Miesięczne archiwum: Lipiec 2018

Memoriał Flisu Warciańskiego 2018

Postanowiliśmy na stronie Stowarzyszenia RINGABULINA umieścić ten ważny dokument nie tylko dlatego, że jest spójny z celami statutowymi naszego stowarzyszenia i zawiera treści ujęte w naszym projekcie z 2015 roku „Zwróćmy się ku Warcie”. W memoriale podkreślono ogromne znaczenie zarówno rzeki jak i ludzi żyjących nad nią.

memoriał

stowarzyszenie.ringabulina.org/…/memoriał.pdf

Niezwykłe spotkanie nad rzeką

Wczoraj w Olszynkach członkowie Stowarzyszenia Przyjaciół Żeglarstwa RINGABULINA spotkali się z uczestnikami dwóch spływów warciańskich: Wielkiego Flisu Niepodległości  1918 – 2018 oraz XXXIX Rodzinnego Rejsu Żeglarsko – Motorowodnego „Szlakami Pamięci 1918 – 2018 Pętla Wielkopolska. Wspólnie z wiceburmistrzem Robertem Dorną, dyrektorem WOK Michałem Poniewskim, przedstawicielkami sekcji kajakowej TMZW Grażyną Adam i Barbarą Arciszewską powitaliśmy gości i wysłuchaliśmy memoriału przygotowanego dla mieszkańców nadwarciańskich miejscowości przez panią Joannę Angiel z Uniwersytetu Warszawskiego. Burmistrz wspomniał przygotowaną w 2015 roku przez Stowarzyszenie RINGABULINA wystawę „Zwróćmy się ku Warcie”, w której wykorzystaliśmy nie tylko stare fotografie z Muzeum Ziemi Wronieckiej, ale też zdjęcia z prywatnych zbiorów wronczan.