Memoriał Flisu Warciańskiego 2018

Postanowiliśmy na stronie Stowarzyszenia RINGABULINA umieścić ten ważny dokument nie tylko dlatego, że jest spójny z celami statutowymi naszego stowarzyszenia i zawiera treści ujęte w naszym projekcie z 2015 roku „Zwróćmy się ku Warcie”. W memoriale podkreślono ogromne znaczenie zarówno rzeki jak i ludzi żyjących nad nią.

memoriał

stowarzyszenie.ringabulina.org/…/memoriał.pdf