8 marca 2013 roku zostało powołane do życia Stowarzyszenie Przyjaciół Żeglarstwa RINGABULINA, którego głównym celem ma być propagowanie i promowanie żeglarstwa turystycznego w mieście i gminie Wronki oraz propagowanie uprawiania sportu i krzewienia kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży. Zadaniem najważniejszym Stowarzyszenia będzie działalność edukacyjna z zakresu wychowania wodnego, ochrony środowiska, turystyki i rekreacji, bezpieczeństwa na wodzie oraz promowanie rzeki Warty i jeziora w Samołężu. Na zebraniu wybrano władze Stowarzyszenia i uchwalono Statut.

Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego po rozpoznaniu w dniu 29 kwietnia 2013 roku postanowił wpisać do Krajowego Rejestru Sądowego nasze Stowarzyszenie.