Skład zarządu Stowarzyszenia:

 Prezes zarządu – Anna Lum
Wiceprezes zarządu – Mariusz Borowski
Skarbnik – Mateusz Ziółek
Członek zarządu – Magdalena Orzechowska
Członek zarządu – Edyta Spychała
 

Komisja rewizyjna:

 Przewodnicząca – Ewelina Pawlak
Członek – Matylda Ostrowska
Członek – Artur Patulski